REKRUTACJA 2017/2018


Regulamin i zasady rekrutacji w PCKSR na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora PCKSR w sprawie określenia zasad rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


Z początkiem marca 2017r. rozpoczęliśmy rekrutację na zajęcia w PCKSR na rok szkolny 2017/2018.

Pobierz wnioski i deklaracje kontynuacji...

Wniosek - KULTURA
Deklaracja kontynuacji - KULTURA

Wniosek - SPORT
Deklaracja kontynuacji - SPORT

Wniosek lub deklarację należy pobrać,
w sekretariacie naszej placówki (ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola) do 15 maja 2017 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do PCKSR w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2017/2018:
 

lp.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

TERMIN

1.

Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w danych zajęciach

od 1 marca

do 15 maja 2017 r.

2.

Rekrutacja kandydatów - wydawanie
i przyjmowanie wypełnionych wniosków
dla nowych kandydatów na uczestników wybranych zajęć

od 1 marca

do 15 maja 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia
w PCKSR

08 czerwca

o godz. 18.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata (opiekuna)
woli korzystania z usług PCKSR

od 08 czerwca
od godz. 18.00
do 16 czerwca
do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w PCKSR

20 czerwca
o godz. 17.00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

lipiec – sierpień 2017 r.wstecz...