Dotacje


Nazwa zadania:
"Ekologicznie i Artystycznie" Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016

wartość ogólna zadania:
34.000,00

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
19.572,78

Zadanie dofinansowano ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

http://www.wfosigw.lodz.pl/


 wstecz...